Bảng xếp hạng

Những người tham gia hàng đầu

Xếp hạng hiện tại

Kết quả được cập nhật hằng ngày. Xin vui lòng đọc Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

THAM GIA CUỘC THI

Cách tham gia

Mở tài khoản MT4 với ThinkMarkets. Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể bỏ qua bước này.
Đăng ký cuộc thi giao dịch của ThinkMarkets bằng liên kết bên dưới.
Bắt đầu giao dịch!

Câu hỏi thường gặp

Hãy đọc Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.
Đăng ký đã đóng. Hãy theo dõi các cuộc thi sắp tới.